– Jeg har lyst til å skryte fordi det har blitt hogd mye skog ved inngangen til Nebbatunnelen slik at dette har gitt utsikt ned mot sentrum av Åndalsnes. Om det er kommunens folk eller andre; – det er i alle fall veldig bra at det har blitt gjort. Det kommer oss all til nytte fordi vi ser ned til sentrum og jeg tror turistene vil ta en tur fordi de skjønner at det faktisk ligger et sentrum her. det kommer butikker og serveringssteder til gode, sier Lars Kroken.

Han legger også til at om det skulle være penger og arbeidstid til overs, så er det bare å hogge mer.

Turistkommunen Rauma gror igjen og det blir en utfordring å holde landskapet åpent, mener Kroken.