Del en av opprustningen av sentrum skulle etter planen være ferdig i disse dager, men Rauma kommune varsler nå en fjorten dagers forsinkelse i arbeidet.

- Vi har hatt noen utfordringer underveis i prosjektet, spesielt knytta til utskifting av gamle vannledninger, som har ført til litt forsinkelser. Så vi trenger november til å ferdigstille det første trinnet, sier enhetsleder i kommunalteknikk, Tom Erik Rødven.

Del to av sentrumsprosjektet starter på ettervinteren. Da skal Jernbaneplassen, uteområdet rundt Tindesenteret og Stokkekaia opprustes.

Del tre av sentrumsprosjektet er Havnegata nord og siste del av Strandgata. Oppstart av disse delprosjektene vil bli sett i sammenheng med utbygginga av leilighetsprosjektet Brygga og endringene som skal skje på næringseiendommene langs Strandgata.

Fra neste uke kan du kjøre

I løpet av neste uke vil det være mulig å kjøre bil fra Strandgata og opp Vollan. Storgata mot Vollan er også åpen for trafikk, men vil bli stengt førstkommende fredag, på grunn av asfaltering.