Bruk nødtelefonene, ikke mobiltelefon. Operatørene på Statens vegvesens Vegtrafikksentral vil kunne se i hvilken tunnel og hvor i tunnelen du befinner deg via styringssystemet og kan koordinere utrykning og annen hjelp. De vil også stenge tunnelen og stanse trafikken. Bruk brannslukkingsapparatene i tunnelen ved brann. Dette vil sørge for at brannalarmen utløses på vegtrafikksentralen og tunnelen stenges.

Dette opplyser vegvesenet når det gjelder generelle regler ved brann eller røyk i en tunnel.

Snu og kjør tilbake

I en ett-løpstunnel der trafikken går i begge retninger heter det i anbefalingen fra Statens vegvesen:

Vurder situasjonen, om mulig kjør ut av tunnelen, om nødvendig, snu og kjør tilbake, får du beskjed om å snu må du alltid snu. Forsøk å varsle møtende trafikk. Når du kommer ut, varsle Statens vegvesens vegtrafikksentral om situasjonen gjennom nødtelefon. Hvis du vurderer du det for farlig å snu og kjøre ut, forlat bilen på siden av veien med nødblink på, og kom deg til utgangen, ved nødstasjonene er det skilt som viser avstand til utgangene.

I en to-løpstunnel der all trafikk går i samme retning skal du ikke snu; det medfører fare.