– Vi har avtale om pasientkjøring ut juni. Etter det vet vi ikke noe, forteller leder for Rauma Taxi, Oddbjørn Gjerde.

Mandag gikk anbudsfristen ut for pasientkjøring. Nordvest Taxi, som Rauma Taxi er en del av, har i likhet med mange andre drosjesentraler, valgt å ikke legge inn noe anbud.

– Ikke til å leve med

– Vilkårene var ikke til å leve med, sier Gjerde.

Det bekrefter daglig leder i Nordvest Taxi, Steinar Nilsen.

– Det viktigste ankerpunktet var tilkjøringsfrister som ikke er mulig å gjennomføre i praksis. Det var også en del priser som var for høge. I tillegg var det snakk om bøter ved ikke oppfyllelse av krav. Det er vi lite begeistret for, sier han.

Nilsen forteller at de kun fem minutter etter anbudsfristen sende skriftlig tilbakemelding til Helse Midt-Norge om deres synspunkt på vilkårene. Siden har de ikke hørt noe.

Tror på løsning

– Vi har ikke hørt ett ord, sier Nilsen.

Likevel har han tro på ei løsning før gjeldende avtale går ut i juni.

– Jeg har vanskelig for å se for meg at helseforetaket kommer til å kjøpe egne biler. Det er lite realistisk. Slik jeg ser det har de nå to muligheter. Det ene er å legge ut et nytt anbud. Det andre er å gå i forhandlinger med oss. Det siste er mest fornuftig for begge parter, mener Nilsen.

Livsgrunnlaget

Han legger til at for drosjedrivere utenfor de store byene, betyr pasientkjøringen bort imot alt. Oddbjørn Gjerde, sier at pasientkjøring i tillegg til skolekjøring utgjør storparten av livsgrunnlaget for Rauma Taxi.

– Jeg har også tro på at vi kommer til enighet, men skulle helseforetaket velge ei annen løsning enn å bruke taxi, vil vi måtte legge ned, avslutter Gjerde.

Rauma Taxi har i dag elleve biler.