Ifølge politiet skal sjåføren av vogntoget selv ha meldt fra om uhellet, som trolig skjedde like før klokka 04.45 onsdag morgen. En trailer, kjørende i retning Åfarnes, veltet og ble liggende på siden i vegbana like etter den siste skarpe svingen før 60-sona på Torvik. Det er uklart hva som er årsaka til velten. Sjåføren opplyste politiet at han selv ville ordne med bergingsbil og at det ikke var noe dramatikk i situasjonen. Han skal dessuten ha hevdet at han var uskadet og i fin form og politiet rykket derfor ikke ut. Da Åndalsnes Avis passerte ulykkesstedet klokka 07.30 var to bergingsbiler på plass med hadde ennå ikke startet bergingsarbeidet. Trafikken kunne passere i den ene kjørebana og det ble derfor ikke nevneverdig kødannelse.