Dette ble klart etter Rauma Aps medlemsmøte mandag kveld.

Og ettersom det i vedtektene er nedfelt at kommunestyregruppa skal forholde seg lojalt til eventuelle avtaler, vil det også innebære et flertall for at Raumas neste årdfører vil hete Lars Olav Hustad fra Høyre. Varaordfører vil bli Oddbjørn Wærås fra Ap.

Bortsett fra at avtalen, som vil danne flertallskonstellasjonen de neste fire årene, vil ha Yvonne Wold fra Sv som leder av fast planutvalg, vil velgere og andre interesserte måtte vente til å kveld med å få klarhet i andre detaljer i avtalen.

- Medlemsmøtet godkjente avtalen. Det gjør også at medlemmene av den kommende kommunestyregruppa må forholde seg lojalt til den avtalen som er gjort, poengterer Per Vidar Kjølmoen som er leder i Rauma Ap.

- Føler du vedtaket gjort i medlemsmøtet som en støtte til den avtalen som er gjort?

- Jeg føler at vedtaket i Rauma Ap innebærer støtte. Og nå mener jeg det bør bli ro omkring denne saken - at vi nå må bruke energien på politikk, sier Kjølmoen.

Han påpeker igjen at avtalen som er gjort er en valgteknisk samarbeidsavtale.

- Ap kommer ikke til å drive høyrepolitikk. Vi har også rett til å være uenig med Høyre fra sak til sak, slår Per Vidar Kjølmoen fast.

Oddbjørn Wærås og de andre i Aps kommunestyregruppe, må lojalt følge den avtalen som partiet har gjort med Høyre, Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Foto: Stein Siem