Rovdyret, som settes på lista over uttak, er jerven som gjorde stor skade i saueflokker på Vågstranda i fjor høst.

Fem sankelag i kommunen står bak rovviltutvalget. De samarbeider med landbruksavdelinga i kommunen. Målet er å hindre konflikt mellom rovdyr og husdyr på beite i fjellet.

I Rauma er det jerven som gjør mest skade. Dyret er freda. Også i Rauma er det yngleområde for jerv. Regler sier at det hvert år skal tillates et visst antall fødsler av jerv. Målet for bestanden ble oppnådd i 2007.

I fjor ble det for første gang påvist at det var jerv som tok sauer og lam på Vågstranda. Fjellet lengst i vest inngår ikke i området for yngling. Det er langt unna yngleområdet, til og med.

En gardering

Utvalget i kommunen søker nå Direktoratet for naturforvaltning (DN) om uttak av jerv. Lisensjakta har til nå ikke gitt utbytte. Om dette er tilfelle ved jaktslutt, ønsker de uttak av jerven. Det innebærer blant annet at det kan benyttes helikopter i jakta. Et uttak innebærer også at man kan leite opp hi og ta ut jerven på den måten.

Rune Horvli er saksbehandler. Overfor fast planutvalg påpeker han at konflikten mellom husdyr på beite og freda rovdyr skaper engasjement i befolkningen. Etter hans mening er det vanskelig å løse problemet via tiltak.

Å fjerne freda rovdyr, som gjør skade, skal ha en lav terskel i areal som ligger utenfor områder det er krav om yngling i, påpeker saksbehandler.

Han mener det er viktig å holde kulturlandskapet i hevd. Erstatning for tapte sauer er ikke alltid nok. Angrep fra freda rovdyr kan føre til færre beitende sauer i framtida.

I sin innstilling går han derfor inn for at kommunen skal støtte søknaden om uttak av jerv.