Regional- og næringsutvalet i fylkeskommunen behandlet saken 4. og 5. mai.

De to prosjektene, rådhusplassen og byparken, er beregnet å komme på 8.720.000 kroner. Kommunen søkte om at fylkeskommunen skulle dekke 2,9 millioner av dette. Rauma kommune skal dekke de resterende 5,8 millionene.

Fylkeskommunen vedtok å følge forslaget til innstilling, og bevilget pengene Rauma kommune søkte om.

- Vi er selvsagt glade for at fylket vil være med på dette løftet avÅndalsnes. Det viser at fylkeskommunen synes de vedtatteutviklingsstrategiene våre er gode. Det er spennende tider der deter mye som skjer i sentrum, både i kommunal og privat regi, noesom er veldig moro, sier enhetsleder i kommunalteknikk, Tom ErikRødven.

Positiv vurdering

Fylket gir i sin vurdering ros til prosjektene i sentrum.

- Rådhusplassen skal fungere på en vanlig hverdag, men og på en god måte i samband med festivalane som blir arrangert på Åndalsnes. Vi mener løsningen som er prosjektert, gir et godt svar på det, skriver Fylkeskommunen i sin vurdering.

De mener også at byparken på den gamle kirketomta vil være et godt tilskudd til gode byrom på Åndalsnes.

- Det er også i samsvar med det ene vinnerutkastet i arkitektkonkurransen. Opparbeidingen er gjort enkel der en bygger videre på en del av eksisterande vegetasjon, men etablerar ulike nye steder for aktivitet og hvile. Sjøl om trappa ikke vil være universelt utformet, vil de ulike delene av parken være tilgjengelige for funksjonshemmede.

Både byparken og rådhusplassen skal etter planen åpne i begynnelsen av juli.

- Flere bør ta etter parkeringsløsninga

Antall parkeringsplasser i sentrum har blitt mye diskutert i forbindelse med opprustingen. Fylkeskommunen ser derimot positivt på endringene.

- Parkeringa er nå tatt helt bort fra Rådhusaksen og delvis løst i nærliggende gaterom med tidsavgrensing. Langtidsparkering har kommunen lagt til rette for gjennom parkeringsskive og egen stor parkeringsplass tvers over skyss-stasjonen. Dette er en god løsning som flere kommuner kan lære av, skriver de.

Tilskuddet fra fylkeskommunen er avgrenset til 33 prosent av de totale kostnadene med de to prosjektene, og fylkeskommunen setter som krav at prosjektene skal gjøres i samsvar med allerede godkjente planer.