– Hvis det blir store forekomster kan den gjøre stor skade også på friske trær. Den bærer også ofte med seg en soppspore som kan gjøre stor skade, forteller fylkesskogmester i Møre og Romsdal, Odd Løset.

Stor granbarkbille er ikke tidligere registrert i Møre og Romsdal, men gjennom NIBIO sitt overvåkingsprogram i sommer ble det gjort funn i vårt fylke.

Kan også finnes i Rauma

Granbarkbillen er det insektet som gjør mest skade på gran i Norge og Europa. Under bestemte forhold kan den angripe og drepe også helt friske grantrær. Den har et godt utviklet kjemisk signalsystem og et etablert samarbeid med blåvedsopper. Dette gjør billene i stand til å drepe grantrærne relativt raskt og samtidig utnytte dem som ynglemateriale. Billebestanden øker gjerne etter tørre somre, når grana er svekket av lite fuktighet.

Fellene i Møre og Romsdal ble satt opp i Rindal i Trøndelag, og videre fire nedover Surnadal og den siste på Meisingset i Tingvoll. Størst fangst gav fella på Moen i Surnadal. Her ble det fanga over 2000 biller ved den ene tømminga, og en total fangst på over 4000 biller.

– Dette er ikke så langt unna Rauma, kan det være at denne billen også finnes her?

– Ja, det er ikke umulig, sier Løset.

Billen blir bare 3 til 4 millimeter lang, men kan gjøre stor skade. Foto: Lars S. Dalen/NIBIO

Rammer skogbruket

Foreløpig er det ikke registrert skader av granbarkbille på vår gran, men funn av billa viser at den kan være et potensielt skadedyr. Granskogen i Møre og Romsdal er ung og frisk, noe som gjør den sterk mot eventuelle skader. Likevel kan endringer i klima, som tørke og storm, føre til svekket motstandskraft..

– Så dette er et insekt det kan bli mer av hvis klimaet endrer seg og somrene blir varmere og tørrere?

– Ja.

– Hva er det verste som kan skje hvis det blir store forekomster?

– Den kan selvfølgelig ramme skogbruket hvis omfanget blir stort.

Stor granbarkbille har masseutbrudd enkelte år. I tilfeller der mange trær har blitt felt av vind eller mennesker, og ikke blitt ryddet, kan de formere seg og bli til et skadedyr. I Norden var det et slikt masseutbrudd sist fra 1976 til 1981.

Etter dette masseutbruddet hadde billene ødelagt 1,1 millioner kubikkmeter norsk skog. Telemark og Vestfold var områdene som ble hardest rammet. Flere steder i landet ble det etterpå satt i verk tiltak for å bli kvitt skadedyret.