– Vi står fortsatt i en ganske krevende situasjon

foto