– Ikke vært lett, men omsider har vi funnet lokaler