Lekkasje avdekket - kommunen kommer med en oppfordring