Med byen full av turister, er dette god butikk om dagen