Ifølge NRK er UDI i ferd med å kartlegge nordmenn som eventuelt måtte befinne seg i området der tsunamien herjer på den japanske kysten.

Foreløpig har det ikke kommet meldinger om at noen fra Rauma er rammet av katastrofen. Tsunamien brer seg imidlertid ut over stillehavsområdet og flere kan bli rammet, selv om flodbølgen nå er både ventet og varslet mange steder.