Kommunen legger nå opp til at Perry Ulvestad skal konstitueres som rådmann i perioden fram til at ny rådmann er på plass en eller gang i løpet av sommeren eller høsten. Og fra hvilken dato dette skal settes i verk, blir avgjort av formannskapet kommende tirsdag. Det er kommet et ønske fra Eide kommune om at Ole Bjørn Moen skal tiltre i Eide så fort som mulig.

Konstituert ordfører, Oddbjørn Wærås, forteller at arbeidet med å skaffe ny rådmann ble startet allerede med et ekstraordinært møte i formannskapet dagen etter at det ble kjent at Moen var ansatt i Eide. Det ble nedsatt et rådmannsutvalg som består av ordføreren, Arne Steffen Lillehagen, Arne Hoem, Marit Nauste, Magnhild Vik og tillitsvalgt Edvin Sæther. Andreas Hjertviksten er sekretær for gruppa.

Om kort tid blir det inngått en avtale med konsulentfirma som skal stå for prosessen med å finne ny rådmann. Flere tilbud fra slike firma er hentet inn. Arbeidet skal skje i tett dialog med det oppnevnte rådmannsutvalget.

– Vi håper vi skal få til en ansettelse av ny rådmann i kommunestyremøtet i juni, sier Oddbjørn Wærås.

– Koster denne prosessen mye?

– Jeg har ikke helt oversikten akkurat nå, men slike prosesser koster nok mellom 100.000 og 200.000 kroner.

– Vil den nye rådmannen måtte kunne svare på hvor lenge han eller hun har tenkt å bli i Rauma?

– Det kan nok hende det blir et viktig spørsmål, ja. Men livet er nå en gang slik. Det er lov til å skifte jobb, sier Oddbjørn Wærås.

Perry Ulvestad blir rådmann i Rauma fram til at ny rådmann er på plass. Her er Ulvetstad nærmest sammen med tidligere ordfører Torbjørn Rødstøl og tidligere rådmann Per K. Nyheim. Foto: Stein Siem