En rekke restauranteiere, kjøkkensjefer og representanter fra NHO Reiseliv var i går invitert til Rauma videregående skole. På menyen sto en lunsj med årets lam som hovedingrediens, men også faglige samtaler rundt hvordan RVS og utdanningen av kokker og servitører skal formalisere et samarbeid som skal komme både næringslivet og utdanningen til gode. Dernest også elevene til gode.

– Tanken er at vi ved å trekke til oss deler av den beste kompetansen vi kan finne her i landet, både vil gjøre utdanningen mer attraktiv å søke på og gi selve utdanningen et enda bedre faglig innhold, sier avdelingsleder for restaurant og matfag, Ole Tommy Ødegård.

Og Ødegård forteller at ambisjonen er at de minst en gang i måneden skal få besøk av representanter fra bedriftene som kan være med i undervisningen over et par dager. Kanskje kan dette igjen kombineres med en åpen restaurant på kveldstid der de gode fagfolkene er med å bidrar til produktet som skal serveres.

– Vi vet også at det blant de vi har invitert til dette samarbeidet, befinner seg mange gründere. De vil dermed også kunne bidra med sine gründererfaringer til de som tenker seg å starte med noe eget, seier Ødegård og legger til at det ikke er noen hemmelighet at skolen først og fremst har henvendt seg til personer og bedrifter som har sin utdannelsesbakgrunn nettopp fra Åndalsnes og Rauma videregående skole.

– Hvor banebrytende er dette prosjektet?

– Jeg kjenner ikke til hva som blir gjort på ethvert sted og enhver skole rundt om i landet, men jeg tror vi er i forkant dersom vi får formalisert og gjensidig forpliktet dette samarbeidet, sier Ødegård.

– Dette handler også om en konkurranse om elevene. Snakker dere nå om hele landet som rekrutteringsområde for Rauma videregående skole?

– På sikt vil vi se på hele Sør-Norge i alle fall som vårt marked. Men det vil ta tid. I første omgang er det Møre og Romsdal fylke og nordre delen av Gudbrandsdalen som er det naturlige markedet.

– Og da handler det om å være mest i konkurranse med andre?

– Ja, best på mange måter. Best også i å gi elevene lærekontrakter. Vi vil nemlig at elevene skal ut i lære og da er et samarbeid vi nå innleder veldig viktig. Vi vil ha gode lærebedrifter som tar vare på både det faglige og det menneskelige. Vi må gi elevene våre en trygghet som også foreldrene kan stole på. Men det er opp til elevene også. Vi kan ikke sende fra oss elever som bedriftene ikke vil ha, sier Ødegård.

– Når regner dere med å se resultatene etter dette samarbeidet?

– Om to til tre år kanskje. Vi håper at synlighet skal sikre oss de motiverte elevene og at dette skal øke rekrutteringen til disse yrkene generelt. Den har nå i en del år vært inne i en bølgedal, avslutter Ole Tommy Ødegård.