Som en del av den norske innsatsen i polåret skal elever og lærere i ungdoms-og videregående skole få mulighet til å gjøre forskning fra drivisen i Polhavet. Det er Naturfagsenteret, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa, som står bak prosjektet "Klasserom på isen". Det er Universitetet i Bergen som står som ansvarlig institusjon for prosjektet. Tidligere i år ble kandidater inviterte til å søke og det ble gjort klart at bare lysten på "en opplevelse utenom det vanlige" langt fra var grunn god nok til å få være med. Elever som imidlertid er genuint interesserte i naturfag ville være aktuelle kandidater. Vil holde foredrag En slik elev er Tarjei Klinge Husøy (18), fra Åndalsnes. Han er plukket ut blant søkerne til å få være med på prosjektet. Et prosjekt som innebærer at han skal bo ei uke på drivisen i et luftputefartøy, ved rundt 82,5 grader nord. – Jeg reiser oppover 20. juni, smiler Husøy og legger ikke skjul på at han gleder seg storlig. Husøy har tenkt å ta med seg eget kamera og lover allerede nå at han kommer til å presentere sine opplevelser i form av foredrag når han kommer tilbake. I tillegg har han gjort avtale med NRK`s Newton om blant annet å blogge og levere daglige rapporter mens han er på drivisen. Sammen med en annen elev utgjør Husøy den første av fem puljer som skal reise innover isen på det spesielle fartøyet. Nytt område Luftputefartøyet har plass til fire personer i to atskilte rom - to elever og to instruktører. Hver tur varer fem, seks dager og fartøyet skal parkeres på et isflak, 250 kilometer nord for Svalbard. Herfra skal det forskes på vannmasser og havbunn i den nordøstlige delen av Yermak-platået. Her har ingen gjort undersøkelser før. Mens dette foregår driver fartøyet 10-15 kilometer i døgnet og leiren kommer dermed over nye områder hele tida. Husøy vil få være med på å skyte seismikk, ta prøver av havbunnen og naturligvis måle temperaturer og ledningsevne i havvannet. Alt dette vil gi verdifulle data som forskere kan benytte til videre arbeid. Beskytta mot isbjørn Husøy og de ni andre utvalgte har allerede vært en tur på FRAM- museet i Oslo. Her ble polskuta saumfart og elevene ble orienterte om hvordan Nansen utførte sine vitenskapelige målinger. Målinger som elevene også skal foreta, vel å merke med moderne utstyr. Arrangøren regner med at prosjektet ikke vil oppleve temperaturer lavere enn minus 5 grader. Skulle isbjørn komme på besøk vil fartøyet fungere som god beskyttelse. – Dette er nytt for meg og jeg ser veldig fram til dette, sier Husøy, som har et år igjen på Rauma videregående skole før han studerer videre. Kanskje blir det geofag ved NTNU... Anders A. Hagen anders. hagen[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 29, mobil: 906 56226