Det foreligger et politisk vedtak i Rauma kommune på at kulturprisen skal deles ut av ordføreren i det siste kommunestyremøtet før jul hvert år. Det vedtaket ble gjort i juni 2004 og betyr at de tre siste kulturprisvinnerne, Steinar Stueflotten, Teatergruppa Spor og Norsk Fjellfestival har fått sin pris tildelt under kommunestyremøtet. For Spor ble det dessuten laget et arrangement på privat initiativ. Men dette mener blant andre Øystein Valde er helt håpløst. Han sier han selv har vært til stede som politiker under alle prisutdelingene, og han mener dette ikke er en slik pris og gode prisvinnere verdig. Han sier også at politikerne møter til årets lengste møte, budsjettmøtet, og har det derfor mest travelt med å komme i gang med ei lang sakliste. – Jeg vil nå få med meg gode krefter slik at vi kan arrangere en skikkelig verdig kulturkveld der prisen kan bli delt ut i nærvær av mange. Av mange som vil være med å hylle prisvinnerne. Jeg føler meg helt sikker på at både prisvinnerne og de som ønsker å komme, ønsker seg en slik løsning, sier Valde og viser til at en kommune med et nytt kulturhus må være mer ambisiøs enn det nå er lagt opp til med en utdeling under et kommunestyremøte. – Og du ønsker deg at begge prisvinnerne i år skal motta prisen på samme tilstelning? – Klart jeg ønsker det. Begge prisvinnerne vil bli invitert og det hele skal bli satt i verdige rammer og det vil bli gjort stor stas på våre svært gode prisvinnere. – Er du en smule inhabil i forhold til prisen til Lars Kristian Singelstad? – Det er jeg sikkert, så det holder, men det er ikke det det handler om. For meg er dette et prinsipp og jeg tenker at på sikt vil det være naturlig å slå flere prisutdelinger sammen. Både kulturprisen, næringsprisen og tilgjengelighetsprisen bør, etter mitt syn, deles ut på en stor priskveld der vi fyller hele kulturhuset og hyller alle. Det er slik prisutdelinger skal foregå. Det skal lages mest mulig oppmerksomhet rundt en pris og jeg har aldri forstått det vedtaket som er fattet her i Rauma. Ikke forstår jeg at det går an å foreslå det heller, sier Øystein Valde og legger ikke skjul på at han er provosert over det han kaller mangel på profesjonalitet i denne sammenhengen. – Jeg vet også at Christel Siem har tatt initiativ til at arrangementet skal legges til kulturhuset uten at hun har fått særlig respons på det, sier Valde. – Men dere er vel noe seint ute for i år kanskje? – Nei, jeg mener poenget med at prisen deles ut til begge prisvinnerne samtidig bør veie tungt i denne saka. Derfor bør planene med tanke på tirsdag endres. Men det blir et eget arrangement uansett, sier Valde. – Og når kan det da bli prisutdeling? – Det har vi allerede bestemt til den 5. januar, sier Øystein Valde. Stein Siem stein.siem[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 25, mobil: 915 10585

<B>Vil ha kulturfest.</B> Øystein Valde går nå i spissen for at det skal lages et arrangement på Rauma kulturhus for å markere årets kulturprisvinnere. Han mener det må være mer "pomp og prakt" under en kulturprisutdeling.