PGS-test av en seismisk kilde i Romsdalsfjorden – mellom Våge på Vågstranda og Norvika i Eidsbygda – er foreløpig lagt på is. Den viktigste årsaken til det skal være at oppdrettere i området på det sterkeste har gått imot at Oljedirektoratet gjennomfører testen. Etter det Åndalsnes Avis erfarer er det nytt utstyr som skal testes. De har behov for fjorddybder større enn 400 meter. Sjokkbølger skal skytes med stor kraft retning sjøbotnen. Dette skal resultere i sjokkbølger tilsvarende opptil 240 decibel. Villaksinteressene i Romsdalsfjorden, har protestert imot forsøket. Også fylkesmannen i Møre og Romsdal, ved areal- og miljøvernavdelinga – har sendt protestskriv til Oljedirektoratet. De legger til grunn at fjorden er Nasjonal Laksefjord – at både Romsdalsfjorden og Rauma elv har fått status som laksevassdrag og laksefjord med nasjonal status. Et betydelig beskyttelsesregime er knyttet til denne ordninga. Etter fylkesmannens mening vil usikkerhet knyttet til de seismiske forsøkene være på sterk kollisjonskurs med interesser knyttet opp til det arbeidet som legges ned for å ta vare på villaksen i området. – Vi finner det uakseptabelt at en nasjonal laksefjord og omliggende sårbare laksestammer, skal være testarena for seismiske øvelser, skriver fylkesmannen i brevet til oljedirektoratet. Seismikktesten skulle etter planen gjennomføres denne uka. Fredag (i dag) er det innkalt til møte på fylkeshuset i Molde. Seismikk er en metode å undersøke undergrunnen på – det være seg fjord- eller havbotnen. Spesielt i søket etter olje- og gassforekomster i havområdene, benyttes denne metoden med stort hell. Et seismikkskip, skyter sjokkbølger retning botnen. Retursignalene fanges opp av såkalte streamere – langstrakte slep som henger bak seismikkbåten. Det er luft under ekstremt høgt trykk som representerer sjokkbølgene som sendes retning havbotnen.