Ordfører Torbjørn Rødstøl blir ikke arbeidsledig med det første. I går ble det klart at han har samlet et flertall i kommunestyret som gjør at Rødstøl kan beholde ordførerkjedet i enda fire år. For anledningen var pressen invitert til det nye kulturhuset. Der dukket også Arne Hop og Kim Hugo Nyheim opp. De to er blitt med på et samarbeid, som foruten å sikre støtte til Rødstøl og Gråberg, innebærer at de tre har forpliktet seg til følgende saker for kommende fireårsperiode: Forpliktende samarbeid om Raumas visjon og kjerneverdier. Fortsatt bredt og godt samarbeid med næringslivet, videre satsing på Nordveggen AS Snarest mulig fergefri kryssing av Langfjorden og videre opprustning av Rv-64. Åfarnes-Åndalsnes Styrking av jernbanen på strekningen Åndalsnes-Oslo med tanke på godstransport til og fra fylket, jernbanelinje fram til dypvannskai på Øran, styrking av persontrafikken på Raumabanen. Ingen nedtrapping av eiendomsskatten før tilbudet i eldreomsorgen dekker behovet. Nei til fritt skolevalg i grunnskolen Arbeide fram god klima- og miljøplan for Rauma. Arbeide for kvalitetssikring av rusforebyggende tiltak "KRUS" må fortsette Fokusert arbeid for friske elver i Rauma En miljøvennlig innkjøpsprofil i kommunen – Rauma som "Fair trade" kommune. Mer i Åndalsnes Avis papirutgave torsdag.