– Vi ønsker med dette å sette pris på den lojalitet og ståpåvilje som de Plasto-ansatte har hatt både i litt tunge og nå gode tider, sier administrerende direktør Lars Stenerud i plastbedriften på Åndalsnes. Plasto AS lever i en heller tøff verden. Spesielt konkurransen fra plastbedrifter i lavkostland, er merkbar. Likevel har de gjennom omstillingstiltak, klart å snu det som for noen år tilbake var driftsmessig tunge tider. I år vil de sette omsetningsrekord. – Vi regner å ende på en årsomsetning på rundt 67 millioner kroner, opplyser direktør Lars Stenerud, Lars blant ansatte og andre. Men det beste av alt. Overskuddet fra driftsåret 2007 vil bli bedre enn noen gang. Hvor mye er ennå ikke kjent. Men ledelsen vet såpass at julegratialet til de 50 ansatte, vil samlet bli på en million kroner – en julegave som blir satt utrolig stor pris på. Det er lojaliteten og ståpåviljen som bedriftsledelsen ønsker å sette pris på ved denne anledningen. – Lojalitet er viktig. Det styrker blant annet kontinuiteten. I tillegg har vi flinke arbeidere som har deltatt aktivt i prosessen med å skape best mulig lønnsomhet, slår Lars fast. For i den nevnte konkurransen med lavkostlanda har Plasto AS arbeidet knallhardt for å kunne skape mest mulig produksjon per lønnstime – på den måten sørge for at økt omsetning også gir økt bidrag til regnskapets bunnlinje – netto driftsoverskudd. Automatiserte maskiner med roboter er av tiltakene som har ført til både økt produksjon og bedre lønnsomhet – bedre stabilitet, også. Antall ansatte er rett nok redusert fra 75 fra toppåra på slutten av 1990-tallet til 50 i dag. Men Plasto AS er da også blitt en langt "sikrere" arbeidsplass. – Vi har innledet samarbeid med bedrifter i lavkostland. Blant annet blir formene våre laget ved bedrifter i Kina, opplyser Lars og legger til at de har tre samarbeidspartnere i Kina. Strategisk langsiktighet er også en av grunnene til suksessen til Plasto AS. Et annet moment som bedriften ser på som positivt, er sammensetningen av styret i aksjeselskapet. Eksterne personer med god viten rundt dette med plastproduksjon og hvordan bedrifter på en best mulig måte skal kunne utvikles i positiv retning, sitter i styret – et Plasto AS med Lars Øberg som styreleder. – Vi har en fin flyt i Plasto AS om dagen. Dette er noe vi merker i alle ledd, sier Lars Stenerud. Øystein Talberg oystein.talberg[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 26, mobil:911 90213