Dermed sendte kommuneoverlegen 18. desember en bekymringsmelding til fylkeslegen.

- Jeg har prøvd å påpeke ting, men det har ikke blitt bedre. Da måtte fylkeslegen inn. Situasjonen var så alvorlig, at vi kunne ikke vente på hva som kunne inntreffe – og vente på at noen skulle gripe fatt i dette.

- Vi kan ikke stelle oss slik at vi påfører mennesker uopprettelig skade og etterpå sier at vi burde gjort noe med dette. Man må jo sikre seg at slikt ikke skjer.

- Et overgrep å la være

Kommuneoverlegen mener det ville vært et grovt overgrep fra hans side å la være å gripe fatt i saken.

- Og jeg har også gitt uttrykk til min administrative overordnet og til politiske leder i kommunen, og til fylkeslegen, at hensynet og lojaliteten min må ligge hos befolkningen og pasienten enn hos kommuneledelsen. Så får det heller være at noen synes det er ille at jeg gjør dette.

- Hvordan har du fått kjennskap til forholdene?

- Vi jobber jo alle leger på et legesenter, og det var bare tilfeldig at jeg oppdaget det. Det var en lege som noen dager etter en hendelse ga uttrykk for at dette ikke var bra. Og at hun hadde prøvd å gripe fatt i det – og så skjer det samme igjen. Da var jeg bare nødt til å gripe fatt i dette.

Han vil ikke gå inn i eksakt hva som skjedde.

- Det skjedde feil i forhold til medisiner – og flere uker etter gjentok det seg. Og det har skjedd flere ganger ellers også. Men det er flere andre forhold også som jeg påpeker i bekymringsmeldingen.

- Kunne vært livstruende

- Var det snakk om livstruende feilmedisinering?

- Ja, det kan være det hvis det ikke blir oppdaget og hvis den får fortsette på samme måten.

Han opplyser at han har fått beskjed om at denne måten å behandle på er lukket som avvik i kommunen.

- Det jobbes med det og det er tryggere enn det var. Og folk skal ikke være redde – det jobbes fra flere hold med prosedyrer. Men effektivitet må ikke gå ut over faglig forsvarlighet – man må ikke miste folk av syne fordi man må løpe enda fortere.

- Hvordan har reaksjonen vært etter at leserinnlegget sto på trykk i Åndalsnes Avis?

- Jeg har vel ikke så veldig mye å si om det. Jeg har inntrykk av at tilbakemeldingene fra folk som har ment noe har vært positiv – og at det har bidratt til at man får grepet fatt i ting litt mer.

- Jeg vil si at rådmannen og jeg, når vi snakker sammen, har en god dialog. Vi er tydelige, og det er ikke noe problem med kommunikasjonen med ham – og ikke motsatt heller. Det er ikke slik at vi ikke snakker sammen. Men man kan være uenige om ting, det er klart. Det er lovlig, selvfølgelig.  Og jeg kjenner bare deler av virkeligheten, jeg også.

Fylkeslegen som backup

Kommuneoverlegen synes det er bra at fylkeslegen forstår alvoret i dette.

- Fylkeslegen er en garantist når man må ta skrittet og gi beskjed om forhold som ikke er slik det burde være. Å være varsler er ikke en hyggelig jobb – og i hvert fall ikke hvis man ikke har fylkeslegen som backup, sier Aursand.

Han presiserer at varslingen ikke må blandes med legenes og kommunens uenighet om legenes avtale med kommunen.

- Det er ingen vikarierende motiver. Her er det pasienten og mennesker som er viktige, sier Aursand.