Onsdag var representanter fra Rauma og Norddal i møte sammen med Telenor, fylkesmannen, Nkom og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å diskutere mobildekning fra Trollstigplatået til Valldal.

Her er det i dag ikke mobildekning i om lag 11 kilometer.

Fylkesmann Lodve Solholm forteller at han opplevde møtet som godt og konstruktivt.

– Jeg har som mål om at vi skal ha noe på plass til 2017-sesongen. Vi må sette oss litt hårete mål i slike saker, og jeg vil jobbe for at dette skal komme på plass så raskt som mulig. Dette er en viktig sak, sier han.

Ifølge NRK har det vært rundt tjue ulykker mellom Trollstigplatået og Valldal siden år 2000. Senest i sommer mistet en person livet da en turistbuss kjørte av vegen.

Må begynne på nytt

Det har også tidligere vært arbeidet med å få mobildekning over Trollstigen. Da planene strandet sist var det fordi Telenor og fylkeskommunen ikke ville være med på avtalen.

– Vi må begynne helt på nytt i forhold til intensjonsavtalen fra 2013, siden kostnadsbildet har endret seg siden den gang, sier Solholm.

Arbeidsgruppa som nå er satt ned består av representanter for Rauma kommune, Norddal kommune, Vegvesenet fylkeskommunen, fylkesmannen og Nkom.

Dyr utbygging

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor, sier til NRK at prisen for å få på plass mobildekning i området har eksplodert den siste tiden.

– Nå blir det snakk om investeringer på 2,5 millioner kroner høyere enn vi regnet med. I tillegg kommer flere hundre tusen kroner til å gå med årlig for å drifte sambandet, sier han.

Hvem som eventuelt skal finansiere mobildekningen er ikke klart.

– Utfordringen er strøm. Nødnettet har sin mast der oppe, som går på dieselaggregat, men en mobilmast trenger mer strøm enn dette kan gi, sier Solholm.

– Storsamfunnets ansvar

Ordfører Lars Olav Hustad beskriver også møtet som konstruktivt, selv om det blir pekt på utfordringer og store kostnader knyttet til etableringen.

Hustad mener det bør være storsamfunnet som tar regninga for å få mobildekning.

– Jeg mener at det er storsamfunnet som må ta ansvaret, ikke vi kommunene. Dette er en nasjonal turistveg, og den eies av fylket. Det er jo på grunn av trafikksikkerheten at dette er viktig, sier Hustad. Han tror det er tvilsomt at dekning vil være på plass til 2017-sesongen.

– Optimist er jeg alltid, men jeg tror det blir krevende. Men jeg håper det er på plass i hvert fall i 2018, sier han.