Fostervoll er avtroppende sportslig leder og Malones er avtroppende leder for ÅIFs håndballgruppe. Torsdag kveld var det årsmøte der man normalt skulle valgt inn nye hoder til å fylle de forskjellige rollene. Det gikk ikke. Damene beskriver situasjonen som vanskelig. På den ene siden er mange svært flinke til å stille opp, men da helst på et mer uforpliktende plan. Når det gjelder å få folk til å påta seg verv er saka annerledes. Selv om mange roller er lette å fylle, takket være engasjerte foreldre, er andre roller en hard nøtt. – Det er en kjempestor jobb bare å skaffe folk hvert år. Å få folk til å ta ansvar er rett og slett vanskelig. Lange samtaler og overtalelseskunst må til for nesten hver eneste rolle, forteller Malones, som brukte timevis på jobben i fjor. Lover å hjelpe Nå vil hun og Fostervoll tre av. Sistnevnte føler hun ikke har noe valg, siden hun skal studere i Oslo til høsten. Hun skal likevel være trener for to lag. Malones har holdt på i flere år og synes det er på tide at noen andre trør til. Likevel signaliserer hun at hun kanskje tar på seg deler av lederoppgavene likevel, bare noen vil stille i tillegg. Hun er heller ikke fremmed for å se på fordelingen av oppgaver, blant annet ved å legge mer ansvar på oppmenn, for eksempel. – Foreldre bør være såpass interessert i ungene og at de har et tilbud at de tar sin tørn i form av verv i klubben. Alle har det travelt, men det har vi også. – Det er masse ressurssterke folk der ute, det er jeg sikker på. Men mange tror de ikke er kvalifiserte til oppgaven. Det er i de fleste tilfeller feil, sier Fostervoll og lover at de som stiller skal få hjelp til å komme i gang. Etterlyser menn Damene ønsker seg også en økonomisk koordinator, som blant annet skal jobbe opp mot sponsorer, nå som inntektene fra automatene uteblir. – Styret har egentlig mer enn nok med drift.– Ja, hvor mye jobb er det egentlig å være sportslig leder? – Det går nok et par timer om dagen, sier Fostervoll, som trer av i rollen i september.– Det høres mye ut? – Ja, det er en del jobb, ingen tvil om det, men samtidig er det snakk om oppgaver som de aller fleste klarer. Det er bare snakk om å være villig til å gjøre en innsats. Fostervoll og Malones legger ikke skjul på at vanskelighetene med å skaffe folk er frustrerende. – Helst skulle vi jo hatt noen som brenner for oppgaven. I mange av rollene i klubben så har vi jo det også. Mange er veldig flinke og det blir mye de samme som går igjen. Selv kan jeg ikke si at jeg brenner for oppgaven, men jeg synses det har vært ålreit å være med likevel, sier Malones og oppfordrer spesielt menn til å stille i den damedominerte håndballen.