- Personlig er jeg ikke i tvil om at det var en ulv. Jeg kikret opp dyret. Da sto det midt i blodsporet etter hjortekadaveret. Da jeg plystret, så dyret opp før det begynte å løpe framover retning Romsdalen.

Dette sier Fredrik Indergård som sammen med kollegaer i M. Kristiseter AS holder på med det nye bygget til Lars Kroken AS på Horgheimseidet. De var mange som så det de alle mener var en ulv.

Det var i 07.30-tida de så dyret. Da oppdaget de også blodsporet etter hjorten som mest sannsynlig hadde løpt utfor et iskledd sva helt oppe under selve henget som leder oppover retning Romsdalshorn.

Da Åndalsnes Avis kom til stedet i 09-tida, var det en hel flokk med ravn samlet for å innta sitt måltid fra rester av hjorten. Ulven var borte.

Men vi kunne også se to hjorter nord for kadaveret - helt oppe under bratthenget, et sjeldent sted å oppholde seg for hjort på denne tida av året.

Mye kan tyde på at hjortene er jaget opp i området. Det kan ha vært ulven som har jaget hjorteflokken der ett av dyra har falt utfor et iskledd svaberg.

Reidar Brude, leder i Rauma viltnemnd, hadde tatt turen til Horgheimseidet i håp om å kunne kikre opp ulven - med det fastslå og dokumentere at det virkelig er ulv i Romsdalen.

Men han tviler ikke på Kristiseter-ansatte sitt ord om det måtte være ulv de så.

Ikke siden 2001 er det blitt sett ulv i Romsdalen; men det var glimt av et dyr uten at det ble dokumentert. På 1990-tallet ble det ett år gjort flere observasjoner av en ulv - helt ned til Mjelva på Åndalsnes.

Det var i dette området; i blodsporene etter hjorten som falt utfor et iskledd sva, at Kristiseter-ansatte så ulven tirsdag morgen. I 09-tida var det kun ravn å se i området. Foto: Øystein Talberg
En av hjortene som mest sannsynlig ble jaget opp i området helt under de iskledde svaene under Romsdalshorn tirsdag morgen. Foto: Øystein Talberg