– Hvis tendensen med nedgang i søkertall fortsetter, vil det bli behov for å legge ned tilbud, sier fylkesutdanningssjef Per Hoem.

Rauma videregående skole har fått ti søkere på sine 14 plasser. Det er én søker mindre enn i fjor.

Flest til byene

Samtidig er søkertallene til restaurant- og matfag har gått ned med 19 søkere totalt i fylket siden i fjor. Hoem ser at fem av skolene som har studietilbudet, har forholdsvis lave søkertall.

– Sju videregående skoler i fylket har dette utdanningstilbudet. Kristiansund er alene om tilbudet på Nordmøre og Borgund vidaregåande skule kan tilby linja i helt ny skole, sier Hoem.

Dermed er det trolig distriktsskolene som må kjempe hardest for å skaffe seg nok søkere i åra framover.

– Milepæl i 2018

Hoem poengterer at konkurranse om elevene ikke er noe nytt. Den forventede nedgangen i antall 16-åringer i 2018 vil trolig spisse kampen ytterligere. Allerede nå.

– 2018 blir en milepæl som vil kreve endringer. Overføringene til fylkeskommunen vil gå ned i takt med færre elever. Om vi kan opprettholde et tilbud er alltid avhengig av en kombinasjon av søkertall og fylkeskommunal økonomi. Forberedelsene til dette må vi begynne å se på allerede nå, spesielt må vi se på investeringer, sier Hoem.

Han påpeker at de i dag har økonomi til å opprettholde tilbud med kun fire elever, og at det ikke er aktuelt å legge ned tilbud i restaurant- og matfaget allerede fra høsten av.

– Fire elever er grensa for å opprettholde et tilbud per i dag. Når det gjelder restaurant- og matfag må vi også ta med i beregningene at det ofte er snakk om kostbare lokaliteter, fortsetter Hoem.

Søkertall

Her er søkertallene til restaurant- og matfag for neste skoleår. Tallet angir antall primærsøkere av alle søkere.

  • Fræna videregående skole har 13 søkere til 14 plasser.

  • Herøy vidaregåande skule har ti søkere til 14 plasser.

  • Kristiansund videregående skole har 26 plasser og 37 søkere.

  • Stranda vidaregåande skule har seks plasser og ni søkere.

  • Ørsta vidaregåande skule har tolv plasser og ti søkere.

  • Borgund vidaregåande skule har plass til 45 elever og fikk i år 36 søkere.

  • Rauma videregående skole har 14 plasser og ti søkere.

– Ut ifra omstendighetene er vi fornøyd med antall søkere. Prosjektet "Vi rører sammen" er satt i gang blant annet for å øke antallet elever ved restaurant- og matfag. Vi må også huske på at søkertallene sier ikke noe om det reelle inntaket, men kun forteller hva søkerne sjøl ønsker. Mye kan ennå skje, sier assisterende rektor ved Rauma videregående skole, Eva Leergaard.