I følge ei pressemelding fra Molde Lufthavn, Årø, for heter det:

"August ga en økning i antall reisende over Molde lufthavn med 6,3 %, og totalt reiste 41.451 passasjerer over lufthavnen. Innenlands trafikk endte opp 3,1 % til 35.174 passasjerer. Det er Oslo ruten som bidrar mest til økningen.

Utenlandstrafikken var opp hele 29 % til 6277 passasjerer. Produksjonen til Kreta var litt større enn forrige år, i tillegg kommer trafikken på Widerøes rute mellom København og Molde.

- Vi så igjen at Oslo ruten økte bra i august. Denne ruten har hatt kontinuerlig vekst de siste 5 år, og det forventes ytterligere vekst inn i 2015. Vi ser videre at Widerøes nye rute mellom Molde og Trondheim er kommet godt i gang. Kundene rapporterer at de er veldig fornøyd med dette tilbudet, ikke minst er rutetidene veldig godt tilpasset de reisendes behov, sier lufthavnsjef John Offenberg.

- Framtidig vekst

Hittil i år har det reist 313 878 passasjerer over Molde lufthavn. Dette utgjør en vekst på 4,4 % mot forrige år. Det forventes videre vekst også i september. Widerøes rute til Trondheim vil bidra, i tillegg ser man at aktivitetsnivået i regionen er stort, og at aktiviteten på Nyhamna i Aukra tiltar i styrke.