Men rådmannen holder også døra åpen for at Rauma skal bli med i Romsdalshalvøya-alternativet.

Les også: Vestnes mener Rauma-alternativet er best

Rådmannen har oppsummert og konkludert i saksframlegget til formannskapet, som har møte førstkommende tirsdag. I konklusjonen skriver han at hans "inntrykk er at alternativet Rauma-Vestnes har styrket seg gjennom sonderingsmøtene – også i etterkant av at den nye forbindelsen Vågstrandtunnelen og Tresfjordbrua er på plass."

Han bruker målsettingene i kommunereformen som rettesnor når han oppsummerer om en mulig Rauma-Vestnes-sammenslåing:

  • Kommunereformens mål 1- Gode og likeverdige tjenester: Kommunen er stor nok for å imøtekomme Ekspertutvalgets krav om størrelse (15.000). Kommunene har i dag til sammen 14.153 innbyggere

  • Kommunereformens mål 2 – Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling: Det ser ut som det er gode muligheter til å oppnå enighet om symbolske forhold som kommunenavn og senterstruktur.

  • Kommunereformens mål 3 – Bærekraftige og robust kommuneøkonomi: Kommunenes økonomiske bæreevne vil ligge litt under landsgjennomsnittet (rundt 98 % i behovskorrigerte inntekter). Men begge kommunen har ekstrainntekter i form av fond (Vestnes) og kraftinntekter/eierskap energiverk (Rauma)

  • Kommunene har et betydelig eget næringsliv (egendekning av arbeidsplasser på 89 %)

Til formannskapet innstiller han på å "gå videre inn i en forhandlingsfase med Vestnes kommune om å avklare en plattform for en ny kommune på sørsida av Romsdalsfjorden." Han vil forhandlingsutvalget skal bestå av nåværende sonderingsutvalg.

Les også: - Kan være realisme i dette

Men rådmannen holder døra åpen for å bli med i en storkommune på Romsdalshalvøya, dersom disse forhandlingene sprekker.

"Det er umulig å konkretisere hvordan den prosessen kan gjennomføres på nåværende tidspunkt da en verken vet hvilke kommuner som kommer til å delta eller når grunnlag for en slik forhandlingsprosss kan være på plass. Dette blir uansett et svært utfordrende arbeid tidsmessig med den overordna framdriftsplanen som ligger til grunn.", skriver han i innstillingen.

Og nettopp tida er en stor utfordring, og han anbefaler et ekstraordinært kommunestyremøte tidlig i april slik at en klarer å gjennomføre en rådgivende folkeavstemming.

"En slik plattform med intensjonsavtale må være avklart mellom partene innen 20. mars for behandling i ekstraordinært kommunestyremøte 5. april", skriver rådmannen.