Konsekvensen kan i verste fall bli at Norsk Tindesenter Eiendom AS må finne alternativ finansiering for til sammen 20 millioner kroner.

Styreleder Fred Husøy i Norsk Tindesenter Eiendom AS tror imidlertid de skal manøvrere seg rundt utfordringen.

Årsaken til avslagene er at Tindesenteret på Åndalsnes planlegges med et for stort innslag av tradisjonell næringsvirksomhet. Det er planlagt både kontor og restaurantutleie i bygget, og nettopp dette er det Fylkesmannen vektlegger når kommunen ikke får stille lånegaranti.

Absolutt forbud

«Kommuneloven § 51 nr 2 stiller et absolutt forbud mot å stille kommunal garanti til tradisjonell næringsvirksomhet», skriver assisterende fylkesmann Rigmor Brøste i et brev til Rauma kommune. I brevet varsles kommunen om at fylkesmannen ikke godkjenner vedtaket i kommunestyret fra 12. mai i år om å garantere et lån til Norsk Tindesenter Eiendom AS.

Også fylket fikk nei

I brevet framgår det at heller ikke Møre og Romsdal fylkeskommune har fått godkjent sitt garantivedtak. Vedtaket er avslått av Kommunal- og moderniseringsdepartmentet.

Norsk Tindesenter skal stå klart senest 28. februar neste år. Totalbudsjettet er på 55 millioner kroner uten moms. Beløpet inkluderer klatrevegg, utstilling og innredning.