Med luksusskipet Britannia som i dag har kommet til Åndalsnes åpner cruisesesongen for alvor. Det betyr også mer trafikk på Raumabanen.

I dag kjører NSB fire ekstra avganger mellom Åndalsnes og Bjorli, og totalt vil 1100 cruisegjester ta toget. Det første toget gikk klokka 10.21.

- De fleste cruisehavner iNorge opplever en betydelig nedgang i 2015. Så er ikke tilfelle medÅndalsnes og Raumabanen. En liten nedgang har også vi, men den errelativt beskjeden, sier markedsansvarlig for Raumabanen, Terje Fossum.

Det kommer i år fire færre skip til Åndalsnes, men til gjengjeld har skipene flere gjester om bord. Reduksjonen vi opplever i cruisekjøringenkompenserer NSB med å kjøre tog for andre grupper.

- Siden NSBstartet med egne tog for cruisegjester i 2008 er antallet gjestermer enn fordoblet. Størst økning hadde vi i 2012 med 30 % og 2013med 35 %. I 2014 opplevde Raumabanen en utflating med kun en liteøkning. Totalt hadde Raumabanen 26.600 cruisegjester på tog i 2014, forteller han.

Fossum mener at tett samarbeid med samarbeidspartneresikrer suksess.

-  NSB samarbeider tett med lokale reiselivsaktører iRauma, Lesja og Dovre. Dette sikrer at vi alle lykkes, sier han.

Cruiseturistene er klare for togreisen. Foto: Stine Vandevjen Olsen