Arbeidet med kommunereformen begynner å harde til. Fristen for retningsvalg er allerede 31. januar. For Rauma sin del betyr det etter kommunestyrevedtaket i desember, at sonderinger skal gjøres med både Vestnes, Molde og Nesset.

– Rett før jul hadde vi et første møte med Vestnes. Vi skal ha et møte til den 7. januar. Og tirsdag 5. januar skal vi møte først Nesset og deretter Molde, forteller opposisjonsleder, Magnhild Vik.

Hun deltar i sonderingene sammen med ordfører Lars Olav Hustad, varaordfører Arne Hop og rådmann Oddbjørn Vassli.

– Når det gjelder Rauma og Vestnes så vil de teoretisk komme greit ut med rundt 15.000 innbyggere. Utfordringen er at de er så like, begge med en stor andel av primærnæringer som er i nedgang. Det positive er at vi kan dra veksler på hverandre når det gjelder Raumas reiseliv og Vestnes sin kulturaktivitet, sier Vik som har gjort seg noen tanker om de tre møtene som skal gjennomføres denne uka.

Skeptisk til Molde

– Med Vestnes møtes vi som likeverdige parter. Med Molde eller stor-Romsdal blir det litt som lillebror med lua i hånda. Ja, vi har kraftkroner og konsesjonspenger å by på, men vi blir likevel en kjempeutkant. Vi har ikke sjans til å bli kommunesenter, og mange kommunale funksjoner kommer til å forsvinne. Når det er sagt så er det slik med reformen at nye kommuner skal skapes og man skal ikke nødvendigvis holde på det som har vært, forklarer Vik.

Hun sier videre at med Nesset har Rauma mer en storebrorrolle, selv om bygdelagene i Nesset har en del ressurser. Vik mener at sjøl om reformen har bo- og arbeidsmarked som mål, vil ikke kommunegrenser nødvendigvis ha så mye å si verken for arbeidsmarked eller næringsliv.

– Det er kommunikasjon og avstander som spiller inn om folk vil pendle eller ikke, og næringslivet ønsker lav kostnad og optimal kommunal tjeneste, sier hun. Ordfører Lars Olav Hustad sier han ikke har konkrete forventninger til sonderingsmøtene.

– Ikke ut over at vi skal prate med dem om det er råd å prate mer. Dette er de første sonderingene, sier Hustad som ikke vil spekulere i mulighetene for å ta over Vistadal.

– Nesset må ta stilling til det sjøl først. Og når det gjelder forslaget om å ta over elever i grunnskolen, trenger vi ikke slå sammen kommuner for å få det til, sier Hustad som legger til at det er på vegne av kommunestyret sonderingene gjøres.