I jordbruksavtala blir det foreslått at det settes av tjue millioner kroner for å innføre ei ordning for gjengrodde kulturlandskap og vegkanter. Målet er å gjøre kulturlandskapet synlig, noe som både er viktig for reiselivet og for lokalbefolkninga.

Ordninga skal i første omgang gjelde for Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Helge Orten, stortingspolitiker for Høyre, jubler.

- Gjengroing av kulturlandskap og vegkanter er ei kjempeutfordring her på Vestlandet, og gjengroing svekker blant annet grunnlaget for reiselivet. Jeg er kjempeglad for at tilbudet til jordbruksavtale har med dette tiltaket, sier han Helge Orten.

Han mener det er viktig at vi nå gjør noe med de gjengrodde områdene.

- Denne gjengroingen har mange plasser kommet så langt at det ikke lenger nytter med beiting og aktiv jordbruksdrift – derfor er jeg nå glad for at vi setter andre virkemidler inn, sier han.

Det er landsbruksdirektoratet som skal fordele midler til fylkesmannen basert på innmeldte prosjekter i fylkene.

Viktig for reiselivet

Oskar Grimstad, stortingspolitiker for FrP, er enig med Orten i at dette er et godt tiltak.

- Aktivt bruk og aktivt jordbruk er selvsagt det viktigste for å holde kulturlandskapet i hevd, men nå er det behov for et krafttak for rydding, og da er jeg svært glad for at akkurat Møre og Romsdal har blitt prioritert, sier han.

Prosjekter kan bli støttet med inntil 70 prosent av godkjente kostnader. Særlig prosjekter der flere aktører samarbeider, og prosjekter som inneholder viktige turistmål blir prioritert.

- Dette er ekstremt viktig for reiselivsnæringa her.