Skal kartlegge leveområda til sjøaure i fylket vårt

foto