I kartet over kan du se eiendomsoverdragelser i juli for Rauma, Lesja, Nesset og Vestnes.

Blant eiendomsoverdragelsene for juli ser vi blant annet at Fiva House er overdratt fra William Bromley-Davenport (83) til hans sønn Nicholas Walter Bromley-Davenport. Familien har eid Fiva House siden 1862, og Nicholas er femte generasjon Bromley-Davenport som eier Fiva House.

Vidar Skiri, som tidligere i år fikk kongens fortjenestemedalje, er ansatt som bestyrer på Fiva.  Han forteller at dette er et naturlig generasjonsskifte og at det ikke er noen dramatikk i det.

- Det var naturlig å overdra eiendommen nå. Vi ser ikke for oss noen umiddelbare endringer i driften, forteller han.

Disse solgte og kjøpte i juli

Gnr 157, bnr 1, fnr 2 er solgt for kr 1.600.000 fra Gro Larsen og Oddvar Stavik til Iselin Pedersen og Øyvind Pedersen (31.07.2018)

Gnr 69, bnr 21 er overdratt fra Elisabeth Lislien til Emma Lislien og Even Lislien (25.07.2018)

Brønnsletta 3 (Gnr 5, bnr 80) er solgt for kr 1.375.000 fra Eli Doseth Andersen, Else Doseth, Ernst Kristen Bakke, Geir Haugan, Joar Svanemyr, Kjetil Svanemyr, Kristoffer Bakke, Martin Doseth, Odd Haugan, Steinar Svanemyr og Tørris Haugan til Haakon Viking Nagell og Live Tomren Grip (23.07.2018)

Gnr 180, bnr 6 er solgt for kr 2.100.000 fra Ingvild Brevik og Morten Kroksjø til Per Gunnar Gyldenskog og Veslemøy Slørdal Blomsnes (20.07.2018)

Andel av Gnr 38, bnr 41 er overdratt fra Arne Farkvam til Kjell Arthur Farkvam (19.07.2018)

Andel av Gnr 38, bnr 59 er overdratt fra Arne Farkvam til Kjell Arthur Farkvam (19.07.2018)

Gnr 43, bnr 600, seksjon 4 er solgt for kr 3.825.000 fra Arild Herskedal til Per Brandli og Sølvi Ingeborg Brandli (19.07.2018) Salget omfatter også Gnr 43, bnr 600, seksjon 7

Andel av Gnr 201, bnr 19 er overdratt fra Åge Thoresen til Ingrid Aarnes (17.07.2018) Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 201, bnr 26

Gnr 8, bnr 5 er overdratt fra William Bromley-Davenport til Nicholas Walter Bromley-Davenport (13.07.2018). Overdragelsen omfatter også Gnr 12, bnr 3, Gnr 12, bnr 5, Gnr 13, bnr 1, Gnr 16, bnr 4, Gnr 16, bnr 5, Gnr 18, bnr 6, Gnr 19, bnr 2, Gnr 20, bnr 2 og Gnr 21, bnr 3

Gnr 159, bnr 39 er solgt for kr 1.950.000 fra Gudrun Herje Langseth, Jo Andre Herje, Odd Inge Herje og Rune Herje til David Michael Andersen og Elen Johanne Brevik (13.07.2018)

Andel av Frydenlund 24 (Gnr 3, bnr 84) er solgt for kr 900.000 fra Marianne Bjørnøy Lie til Svein-Åge Endrerud (11.07.2018)

Joakimbakken 16 (Gnr 3, bnr 182, seksjon 2) er solgt for kr 1.970.000 fra Svein-Åge Endrerud til Sivert Hole (09.07.2018)

Gnr 160, bnr 4 er solgt for kr 650.000 fra Svein Ivar Sæther til Heidi Rødstøl (06.07.2018)

Andel av Skolegata 10 (Gnr 27, bnr 104) er overdratt fra Marie Edun Bersås til Olav Bersås (04.07.2018)

Gnr 39, bnr 73 er solgt for kr 3.000.000 fra Ann-Mari Heggem Steinan og Jon Georg Steinan til Anja-Lisa Wood og Tony Våge (04.07.2018)

Andel av Ørjatun Borettslag andelsnr 7 er overdratt fra Bernt Grøtta til Kristine Grøtta (04.07.2018)

Hagevegen 3 (Gnr 191, bnr 40) er solgt for kr 1.750.000 fra Heidi Berntsen Amundsen og Trond Magne Amundsen til Ingrid B Stranden Harøy (03.07.2018)

Teglverkvegen 5 (Gnr 27, bnr 280) er overdratt fra Olga Stueflotten til Kenneth Stueflotten Svee, Petter Stueflotten Svee, Solfrid Gartside og Steinar Stueflotten (02.07.2018)

Andel av Teglverkvegen 5 (Gnr 27, bnr 280) er overdratt for kr 500.000 fra Kenneth Stueflotten Svee og Petter Stueflotten Svee til Solfrid Gartside og Steinar Stueflotten (02.07.2018

Gnr 114, bnr 32 er overdratt fra Ane Bøe Solevåg, Gunnar Bruaset, Ingolf Egil Bruaset, Ingvar Bruaset, Janne Iren B Sannes, Katrine Brudeset, Oddbjørn Bruaset og Torbjørn Ådne Bruaset til Jo Sigurd Vold (02.07.2018)

Gnr 122, bnr 26 er solgt for kr 2.300.000 fra Lillian Vold og Tommy Alte Nikolaisen til Kristianne Jakobsen Moen og Sindre Dahle (02.07.2018)

Fiva House. Foto: Stine Vandevjen Olsen