Rauma kommune har tre 100 prosent fysioterapihjemler, en 80 prosent og to 40 prosent, som alle har driftsavtale med kommunen. I tillegg kommer tre kommunale fysioterapiårsverk, inklusiv turnuskandidat.

– Til tross for at behovet er stort, har vi i Rauma kommune en mye større dekningsgrad på fysioterapi enn gjennomsnittet. Vi skjønner at det nå med de nye vilkårene, har blitt vanskeligere økonomisk for Irene Kristiansen og Marit Moltubakk. Dessverre har ikke Rauma kommune under dagens situasjon, økonomi til å utvide antall tilskuddshjemler. Men vi har i samme formannskapsvedtak bestemt at saka skal tas opp på nytt under budsjettbehandlingen for 2011. Da vil vi vurderer behovet og dekningsgraden på nytt, forklarer Perry Ulvestad.