Ekstremt lave kraftpriser – småkraftverkene går i minus

foto