Duket for etterlengtet løpsfest på Åndalsnes

foto