En siktet etter voldshendelse i Molde – undersøker sammenheng med funn av død person et annet sted

foto