Kristoffer Bakke holdt årets tale i Åndalsnes og det ble aller mest en tale for, om og til de unge blant kommunens befolkning. En hyllest til mye flott ungdom med vilje, engasjement og tiltakslyst. Og talen var også en påminnelse til oss voksne om å huske at vi alle har vært ung en gang, at det er lov til å både prøve og feile og at det faktisk ikke er et mål at unge og voksne alltid skal være enige og se likt på alt. Slik har det alltid vært, sa Kristoffer Bakke i sin tale. Han benyttet også anledningen til å rose et økende politisk engasjement blant ungdom og ønsket seg at det bare skulle bli enda større.

Og Kristoffer Bakke var ikke den eneste av Raumas ungdommer som benyttet talerstolen under årets nasjonaldag. På Korsbakken ble talen holdt av Christiane Blichfeldt og Mia Siem Grøtta og på Mittet gjorde Elise Langseth det samme.