Laksen er nå totalt utryddet i seks land og står i fare for å forsvinne i ytterligere elleve. I Norge, som er Norges største enkeltforvalter av atlantisk villaks, er laksen utryddet i 60 vassdrag, mens ytterligere 200 vassdrag står i faresonen. - Dette er mer dramatiske tall enn WWF har operert med tidligere, men de har sikkert bra belegg for påstandene, sier Vidar Skiri, som har vært svært involvert i arbeid med villaksen i Rauma gjennom mange år. - I 200 norske vassdrag er nedgangen av villaks så stor at arten risikerer å bli utryddet. Det er en skremmende utvikling som vi må ta på alvor, sier fiskerirådgiver Maren Esmark i WWF-Norge til VG. Lakselusen Gyrodactylus Salaris, kraftutbygginger, sur nedbør og ikke minst oppdrettslaks på avveie har vært de største fiendene til den norske laksen. I tillegg kommer de menneskeskapte klimandringene som en stor usikkerhetsfaktor. WWF frykter at klimaendringene kan forsterke farene fra rømt oppdrettslaks, lakseparasitter og forurensning. - Utviklingen er allerede i gang. Klimaendringene gjør seg også gjeldende på andre måter. For eksempel ser man at isen i norske elver dekker mindre overflater og ligger i kortere perioder enn før. Dette gir fisken mye lavere sjanser til å klare seg gjennom vinteren, sier Esmark til VG. Om det ikke nå tas grep for å sikre bestanden, er WWF redd for at hele den atlantiske stammen av villaks kan bli utryddet. Imidlertid mener WWF at særlig Norge har gode forutsetninger for å kunne berge store deler av lakseproduksjonen - om nødvendige grep tas i forhold til å skjerme elvene fra blant annet rømt oppdrettslaks. - Som det landet med størst lakseproduksjon av atlantisk villaks, har vi et spesielt ansvar for bestanden mener Skiri. NB! I Åndalsnes Avis torsdag kan du lese mer om årets laksesesong i Rauma kommune.