I forrige skoleår var det ved Rauma videregående skole bare seks av 185 elever som droppet ut av videregående opplæring.

Rektor Erik Brekken ved Rauma videregående skole er klar på hvor viktig det er å holde på elevene:

– Ugunstig å slutte

– Det er lite gunstig å slutte. Det eneste forskere med sikkerhet påpeker som en årsak til klasseskille, er om man har fullført og bestått videregående skole. Derfor gjør vi hva vi kan for at de skal fortsette med utdanningen, sier Brekken.

Han tror de gode frafallstallene i Rauma har en sammenheng med den gode trivselen som er dokumentert ved skolen.

Mest arbeidsglede

– Fylkeskommunen har gjennomført en medarbeiderundersøkelse, og Rauma videregående skole er en av arbeidsplassene i fylkeskommunen med mest arbeidsglede. Jeg håper at vi gjennom det klarer å sette elevene i fokus og at trivselen bidrar til å skape læring, sier Brekken, som samtidig skryter av kolleger som vil være med å skape en bedre skolehverdag for alle.

– Vi har hele tida utviklingsprosjekter, og det vil nok gå lang tid før de er «insitusjonert».

Tallenes tale

Tallene vi har fått tilgang til fra Utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylke, viser at i skoleåret 2014/2015 var frafallet slik av det totale elevtallet ved skolene:

  • Fræna Vgs 4,7 %

  • Gjermundnes Vgs 5,0 %

  • Molde Vgs 3,5 %

  • Rauma Vgs 3,2 %

  • Romsdal Vgs 4,5 %

Generelt er det personlige årsaker eller sjukdom som går oftest igjen når elever begrunner hvorfor de slutter. Deretter kommer feilvalg og at de er skolelei eller mangler motivasjon. De øvrige oppgir ulike andre årsaker.

– Hva mener du er de beste tiltakene for å holde på elevene?

– Å ha en god relasjon mellom lærer og elev er ekstremt viktig. Klarer vi det, har vi også størst påvirkningsmulighet til å utvikle elevene, sier Brekken.

Sjøl om rektoren er fornøyd med at bare seks elever droppet ut i forrige skoleår, er han klar på at de hele tida må jobbe for å bli bedre på andre områder ved skolen. Derfor bruker de mye ressurser på å utvikle og etterutdanne skolelederne og lærerne.

Det var Romsdals Budstikke som først omtalte saka.

Til avisa sier fungerende fylkesutdanningssjef, Rune Solenes Opstad, at det er viktig å lage så gode læringsmiljø at elevene finner seg godt til rette i den videregående skolen.

– Det handler om enkle mekanismer. Derfor satser vi på gode lærere, klasseromsledelse og skoleledelse. Vi setter inn tiltak for å hjelpe elever som sliter, for å unngå at de skal slutte på skolen. Rektor Oddgeir Overå ved Molde videregående skole har sagt det godt: «Det gjelder å ha kognitiv kondisjon. Elevene må ha utholdenhet over tid», sier Opstad til Romsdals Budstikke.