Store bevegelser i Veslemannen etter regn - fortsatt gul faregrad