Flere veier på Østlandet er stengt som følge av flom.

Statens vegvesen vurderer å stenge E6 ved Fåvang for all trafikk. E6 er allerede stengt for personbiler.

Personbiltrafikken vil bli omdirigert via mindre fylkesveier som ikke er egnet for tungtransport.

Statens vegvesen vurderer imidlertid å stenge E6 også for tunge kjøretøy. Vannet har fortsatt å stige i flere av de store vassdragene på Østlandet, og ifølge Vegvesenet er det kritisk på Fåvang.

I tillegg er riksvei 2 ved Kongsvinger stengt på strekningen Nordhov-Roderud. Fra før av er riksvei 3 i Østerdalen og E16 mellom Kongsvinger og Digeren stengt. Til sammen sju fylkesveier er stengt i Hedmark, mens fire fylkesveier er stengt i Oppland.

I Nedre Eiker er mannskaper klare til å rykke ut på kort varsel i helgen dersom vannstanden i elva øker, skriver NRK. Flere områder kan bli berørt og det er lagt ut sandvoller flere steder. Elva går over to meter høyere enn normalt.

Varsom.no har lørdag morgen utstedt rød varsel for flomfare ved Glomma ned til samløpet med Vorma, Trysil og generelt deler av Oppland, Hedmark og Buskerud.