Entreprenørselskapet Christie & Opsahl har hovedkontor i Molde, men har også avdeling i Åndalsnes og i Ålesund.

De har nå sendt ut permitteringsvarsel til 15 av sine ansatte. Det er i all hovedsak ingeniører og fagarbeidere som blir permittert.

- Medarbeidere ved alle de tre kontorene vil bli berørt, forteller daglig leder Arve Sæter til Åndalsnes Avis.

Det var Romsdals Budstikke som først omtalte saken.

Årsaken til permitteringene er at selskapet mangler oppdrag, noe som er forholdsvis typisk for årstiden.

- Vi hadde permitteringer på denne tida også for to år siden, og i byggebransjen går det ofte bedre om sommeren enn om vinteren. Vi har ofte sett at det har tatt seg opp etter påske, og tror det vil gjøre det også i år, forteller han.

Han legger til at det dog er noen mørke skyer som truer.

- Vi ser nå store endringer i økonomien i samfunnet, og da tenker jeg særlig på det som skjer i oljebransjen. Vi kan ikke ennå se helt rekkevidden av hvilke konsekvenser det kan ha, forteller han.

Også avdelingen på Åndalsnes, med snaut 30 ansatte, blir berørt av permitteringene. Men et av deres hovedarbeidsområder er anleggsbetong, og der ser det lysere ut enn på andre felt:

- Det er en økende satsning både på samferdsel og energi, og vi har en del tilbud inne når det gjelder dette feltet nå, forteller Sæter.