– Det haster veldig å få på plass en ny barnehage i Isfjorden, sier daglig leder i Læringsverkstedet Heidi Heen Brovold, som allerede har drevet barnehage i midlertidige avdelinger i to år.

– Hvorfor?

– Jo, fordi vi har mange barn som søker til oss og det er utfordrende å få plass til alle. Barna har det bra både på Bedehuset og i Furulia, men vi ønsker jo sterkt å komme til en løsning og få samle alle barn og ansatte i ett bygg. Alt av mulige investeringer står bare på vent. Midlertidige lokaler gir slitasje på både personalet og økonomien, sier hun og legger til at det går an å drive på denne måten hvis man har et mål i sikte.

– Men det har vi ikke, sier hun.

– Hva skjer?

Brovold etterlyser informasjon fra kommunen og sier at de ikke vet stort mer en det de leser i avisa. Hun stiller spørsmål med hele mulighetsanalysen.

– De må snart lande på ei løsning. Hva vil kommunen? spør hun, og viser til sammenliknbare situasjoner fra andre plasser i landet.

– Barnehager som kom inn i Læringsverkstedet samtidig med oss, og som hadde behov for større lokaler, er for lengst inne i nye bygg, sier hun.

Høringsfrist 18. mai

I forslag til kommunedelplan for Isfjorden, som nå er ute på høring, er det ifølge Heidi Skaug, leder for den kommunale enheten areal, tre reelle alternativ for barnehage i bygda. Den flate tomta nedom ambulansebygget, øst for vegen som går over brua, som først var satt av til barnehage, er tatt ut av planen, sier hun.

De tre alternativene er dermed Rauma sjukeheim som blir ledig i 2017, det er tomta ved nyskolen der Storm-bygget sto, og det er området bak Bunnpris, hvor det i dag er en bebodd gård. Fristen for å sende inn merknader til kommunedelplanen er 18. mai.

– Beliggenhet er viktig

For Heidi Heen Brovold er beliggenhet for en ny barnehage, viktig.

– Tilgang til skog og friluft, det at vi raskt kan benytte oss av naturen, ser vi på som viktig, sier hun.

Barnehagelederen sier de inntil videre forholder seg til vedtaket fra 2013, om at de kan bygge barnehage for 76 plasser, men legger til at hun er usikker på Læringsverkstedets plass i barnehagetilbudet i Isfjorden.

– Skal det være én eller to barnehager. Er kommunen fortsatt interessert i å bygge, eller skal vi bygge ned tilbudet vårt og bare være der vi er. Vi har jo en barnehage, og kan være en liten en, avslutter Brovold.

Brovold skal i møte med kommunen 18. mai. Ifølge rådmann, Oddbjørn Vassli er det enheten formålsbygg som har fått i ansvar å jobbe med mulighetsanalysen.

– Det er flere faktorer som skal inn i vurderingene. Økonomi, det pedagogiske, i tillegg til brukerne. Ønsker de å ha et valg, sier rådmannen.