I ettermiddag stenges nedre del av Storgata. Den vil først åpne igjen om tre uker.

- Arbeidet med oppgraderingen av Vollan er i rute, og fra midten av september skal Vollan etter planen igjen åpne for trafikk, forteller prosjektleder Eivind Myklebostad i Rauma kommune.

Fram til da skal nedre del av Vollan, krysset ved Kvartal 1 og de nederste 30 meterne av Storgata gjøres ferdig. I Storgata skal en vannledning byttes, og krysset skal oppgraderes slik at det blir gode overganger til Vollan.

På kartet over ser du hvor det skal bygges og hvor vegen stenges

- Storgata blir stengt for gjennomkjøring i den perioden, men vi skal ordne en gangpassasje for fotgjengere. Denne vil stort sett være åpen, med unntak av når enkelte deler av arbeidet krever at gata stenges helt, forklarer han.