På formidag onsdag sist uke var det 436 personer som hadde avgitt forhåndstemme før valget her i Rauma. Og særlig de første dagene etter at det ble gjort mulig å avgi forhåndsstemme var pågangen relativt stor. Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim forteller at en person faktisk stod og ventet da muligheten ble åpnet den første dagen.

– Men selv om stemmegiverne har vært mange, var det flere som hadde gitt forhåndsstemme på samme tidspunkt foran Stortingsvalget for to år siden, sier Bårdnes Horgheim. Den gangen ble det levert inn over 1000 forhåndsstemmer innen fristen. Bårdnes Horgheim legger til at det i år også er første gang at det er mulig å avgi forhåndsstemme i Rauma folkebibliotek. Der er det mulig å stemme tre kvelder i uka og på lørdagene.

– Men så langt har de fleste stemt på Sørvistorget, forteller Bårdsnes Horgheim.