Seks personer evakuert etter jordras i Måndalen

foto