Vinglekjøring på Fv. 64 – nesten et under at det gikk bra!