Flytter kirka ut: – Uterommet er veldig flott

foto